Loading...

Visit Our

Branch Detail

Kalaiya

Address: Kalaiya Municipality-05, Gadhimai Road, Kalaiya

Contact: 9855017613

Fax.: 0

Email: Kalaiya@unitedajodinsurance.com

Branch Incharge/ Manager : Kamal Kishor Prasad Sah

Image Make a claim